“Complexiteit erfpacht”

De erfpachtpraktijk is complex. Hierbij een overzicht waarin een aantal zaken worden verhelderd.