Toonaangevende boeken over erfpacht zijn:

  • ‘Erfpacht en opstal’, monografieën BW, prof.mr. J. de Jong en prof.mr. H.D. Ploeger, Kluwer
  • ‘Erfpacht en opstal’, mr. drs. A.E. de Vries, bewerkt door mr. A.J.H. Pleysier, Tjeenk Willink
  • ‘Stedelijke erfpacht’, dr. P.C.J.P. Nelisse, Reed Business