• een zakelijk recht afgeleid van eigendom. Van het eigendomsrecht wordt het gebruiks- en genotsrecht (het erfpachtrecht) “afgeknipt”, waarna het juridisch eigendom (het bloot eigendom) overblijft. De bloot eigenaar en de erfpachter kunnen onderling voorwaarden overeen komen.
  • een recht dat ontstaat bij een notariële vestigingsakte, die in het Kadaster wordt ingeschreven.  Bepalend voor erfpacht zijn de oorspronkelijke bedoeling van partijen,  de gang van zaken tijdens de erfpacht, de Wet en de inhoud van de vestigingsakte.
  • een eigenstandig recht; het is geen (grond)huur, pacht of bruikleen.

Wilt U verder lezen op deze site? Click hier voor vervolg >>