• De erfpachtpraktijk is complex met gemeentelijke, industriële, landelijke, agrarische en particuliere erfpacht.
  • Tussen juridische, economische, maatschappelijke en taxatietechnische aspecten van erfpacht fungeer ik als spil.
  • Er zijn 276.190 erfpachtobjecten in Nederland; bij erfpacht treden ruim vijftien keer zo veel problemen op, dan met eigen grond.