Er is een erfpachters belangenvereniging (NLVE), die zich als actiegroep inspant voor de afschaffing of vergaande aanpassing van erfpacht: www.erfpachters.nl >> 

 

In Amsterdam is de Stichting SABA aktief. Deze richt zich op aanpassing van onheuse Amsterdamse erfpachtvoorwaarden.