• Over erfpacht publiceerde ik in bladen als Bouwrecht, Vastgoed, Vastgoedmarkt, Huis en Eigendom, FGH courant, PropertyNL en Het Financieele Dagblad.
 • Veelvuldig sprak ik op seminars en studiedagen over erfpacht en opstal.
 • In 1983 schreef ik mijn eerste nota ‘Bijstelling erfpachtvoorwaarden urgent en noodzakelijk’.
 • Van 1988 tot 2002 doceerde ik bij NVM-SOM de waardebepaling van beperkte zakelijke rechten en fungeer als vraagbaak voor taxateurs bij erfpacht.
 • In de procedure van de erfpachtbelangenvereniging Renesse trad ik op als deskundige van de belangenvereniging. Deze procedure eindigde op 18 augustus 1983 bij het Hof in Den Haag naar tevredenheid van de belangenvereniging.
 • In de procedure van enkele erfpachters te Zandvoort tegen een particuliere bloot eigenaar trad ik op voor de erfpachters. Deze zaak eindigde bij het Hof Amsterdam op 26 oktober 1995 in het voordeel van de erfpachters.
 • In de procedure van de erfpachters belangenvereniging tegen de gemeente Den Haag trad ik op als adviseur van de advocaat van de gemeente Den Haag. Deze procedure eindige bij de Hoge Raad op  29 mei 1997 in het voordeel van de gemeente.
 • Voorts adviseerde ik bloot eigenaren, erfpachters en organisaties bij talrijke individuele procedures.
 • De gemeente Den Haag heb ik in de periode 1988-2007 regelmatig geadviseerd over het erfpachtbeleid en de uitvoering ervan.
 • De gemeente Vlaardingen adviseerde ik bij het project ‘van erfpacht naar eigendom’;  bij de voorbereiding, start en uitvoering van het project was ik betrokken .
 • Van de commissie De Jong, die het rapport ‘Groene Erfpacht in balans’ uitbracht was ik lid.
 • Ik werkte o.a. voor: De Brauw Blackstone Westbroek, CSM Derks Star Busman, Boekel de Nerée, Ekelmans & Meijer, gemeente Den Haag, gemeente Vlaardingen, Unie van Bosschappen en DAS.