Het doel van erpachtdeskundige.nl is:

  • Het delen en verspreiden van kennis over en ervaringen met erfpacht.
  • Het verder professionaliseren van kennis door het bieden van een online erfpachtplatform.
  • Het bereiken van professionele partijen met behoefte aan erfpachtdeskundigheid.

Op deze site zijn meerdere downloads te vinden, die ingaan op de geschiedenis van erfpacht, de twistpunten bij canonaanpassing, marktconformiteit en erfpacht, aandachtpunten bij de waardering, erfpacht en opstal en veel andere actuele zaken.