Open brief aan gemeenteraad Amsterdam in zake eeuwigdurende erfpacht.

De gemeente Amsterdam rekent zich rijk bij invoering van nieuw erfpachtsysteem

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 januari jl. een voorstel ter inspraak aangeboden voor een principiële wijziging van het circa 100 jaar oude Amsterdamse erfpachtsysteem. De reden hiervoor, zoals fractievoorzitter Paternotte van D66 het tijdens de afgelopen verkiezing verwoordde, is om een einde te maken aan “de schaamteloze afroming” van de grondwaarde. Goed nieuws voor de erfpachters, zou je zeggen. Zij worden de laatste twintig à dertig jaar geplaagd door onzekerheid over de kosten voor hun woning, omdat de gemeente meent dat alle waardestijging van de onroerende zaak (een woning) aan de grond is toe te rekenen en dus kan worden gebruikt om de canon (de prijs die erfpachters jaarlijks aan de gemeente moeten betalen) vast te stellen. Van dat systeem moeten we af, aldus de communis opinio.

Waarom zijn er dan vanuit de erfpachters toch zoveel bezwaren te horen? De gemeente doet toch juist waar zij al jaren lang om smeken?

Click hier voor de hele open brief aan de gemeenteraad van Amsterdam.