Artikelen door Peter Jager

Open brief aan gemeenteraad Amsterdam in zake eeuwigdurende erfpacht.

De gemeente Amsterdam rekent zich rijk bij invoering van nieuw erfpachtsysteem Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 januari jl. een voorstel ter inspraak aangeboden voor een principiële wijziging van het circa 100 jaar oude Amsterdamse erfpachtsysteem. De reden hiervoor, zoals fractievoorzitter Paternotte van D66 het tijdens de afgelopen verkiezing verwoordde, is om […]