Artikelen door admin

Praktijk waardebepaling erfpacht

Taxateurs verschillen vaak bij hun aanpak van erfpachttaxaties. Dat leidt tot afwijkingen in de uitkomst. Er wordt een grote mate van vrijheid van de taxateur verondersteld bij de aanpak van het taxeren. Die vrijheid is betrekkelijk. De Europese Valuation Standards en de Nederlandse taxatieleer, zoals opgenomen in het leerboek ‘Taxatieleer vastgoed 1 (zesde druk) Van […]

Taxatie-instructie erfpacht Staatsbosbeheer 2015

Begin 2015 kwamen de Algemene Voorwaarden 2015 en de Taxatie-instructie 2015 van Staatsbosbeheer in de openbaarheid. Tot nieuwe voorwaarden werd besloten in 2013 vanwege kritiek van erfpachters op voorafgaande voorwaarden van 2012. Ook werd het tijd om over te gaan op de marktwaardedefinitie. Helaas blijken aan het marktwaardebegrip foutieve consequenties te worden verbonden. Eerst wordt […]

Onwenselijke erfpacht plan staatssecretaris Wiebes

Staatssecretaris Wiebes overweegt de meest wenselijke eeuwigdurende erfpacht te discrimineren ten opzicht van de minder wenselijke tijdelijke en voortdurende erfpacht. In plaats van een bijtelling van 17x de canon wenst hij nu de zogenoemde economische waarde als uitgangspunt te nemen bij de BTW-heffing. Wordt de erfpachter al getroffen door de fictie van eigendom bij de […]

ERFPACHT EXPERTISE

Peter Jager heeft regelmatig opgetreden als voorzitter of lid van een deskundigen- commissie, ingesteld om de waarde van een erfpachtrecht en/of een canon vast te stellen. Ook werd hij als deskundige betrokken bij veel gerechtelijke procedures. Kennisfeiten van Peter Jager  >>

KENNIS DELEN

Het doel van de site is het verspreiden en delen van kennis over erfpacht. Bij erfpacht gaat het vaak over grote belangen en grote bedragen. Erfpacht is meestal complex, maar ook bijzonder boeiend! Deel mee! >>